Δωρεά της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στο ΕΣΥ, προς το Υπουργείο Υγείας, χρηματικού ποσού ύψους 220.000 ευρώ

Τη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας, χρηματικού ποσού ύψους 220.000 ευρώ αποφάσισε o Πρόεδρος Δ.Σ., ο Δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί ειδικότερα με στόχο να ενισχυθούν με ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό πάσης φύσεως, με μέσα ατομικής προστασίας του ιατρικού προσωπικού και με φάρμακα προς χρήση ή ανάλωση, οι νοσοκομειακές και υγειονομικές μονάδες των πόλεων της Βορείου Ελλάδας, τις οποίες διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας.

Δελτίο τύπου: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Κάντε Share: