ΕΛΟΤ: Δωρεάν διάθεση προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Θέλοντας να εκδηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί Τυποποίησης (CEN-CENELEC) πρότειναν και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αποφάσισε να διαθέσει χωρίς χρέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ορισμένα πρότυπα για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η δωρεάν διάθεση των προτύπων για μάσκες, ιατρικά γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, μπορεί να διευκολύνει το έργο των Αρχών, των καταναλωτών, των εισαγωγέων καθώς και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την προσαρμογή των γραμμών παραγωγής τους ώστε να παρέχουν ασφαλή μέσα προστασίας και εξοπλισμό στους επαγγελματίες Υγείας και τους ασθενείς.

Δελτίο τύπου: ΕΛΟΤ

Κάντε Share: