Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Το ΔΣ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας του ιού COVID-19, προχωρώντας στη δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας σύγχρονου τεχνολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού, υλικού προστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και απολύμανσης των χώρων, όπως ενδεικτικά:

  • Αναπνευστήρες
  • Σπειρόμετρα
  • Προσωπίδες προστασίας
  • Φίλτρα με επιστόμιο
  • Σετ θετικής πίεσης
  • Υλικά απολύμανσης

Δελτίο τύπου: Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Κάντε Share: